Akbar Vatankhahi

Uzm. Psikolojik Danışman- Klinik Psikolog- Psikoterapist

You are here:

Klinik Psikolog /Psikoterapist Akbar Vatankhahi lisans eğitimini İran Peyamnur Khalkhal Üniversitesi Psikoloji Bölümünde (2007) , yüksek lisansını İran Ardebil Azad Üniversitesi klinik psikoloji bölümünde tamamlamıştır (2010). 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programının derslerini almıştır 2018 yılında ise Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik doktora programına başlamıştır.

İran’da lisans ve yüksek lisans dönemlerini yoğun stajlarla geçiren Akbar Vatankhahi, uzman psikoterapist olarak 2007’den 2011’e kadar Ardebil Rifah ve Sosyal Yardım Örgütü’nde psikolog ve aile danışmanı olarak görev yapmıştır. 2008’den 2012’ye kadar çeşitli psikoloji ve danışmanlık merkezlerinde psikoterapist olarak görev yapan Akbar Vatankhahi 2009’da Ardebil şehrinde Rahgosha Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezini kurmuştur ve pek çok çocuk gelişimi takibi, eğitim danışmanlığı ve bireysel psikoterapi yapmıştır. Bu süreçte pek çok psikolojik rahatsızlık hakkında deneyim kazanmıştır. 2007’den bu yana kişilik bozuklukları, bireysel psikoterapi ve aile psikoterapisi konusunda önde gelen pek çok psikoterapi yaklaşımı ile ilgili eğitim almıştır. Ayrıca elektrofizyoloji yolu ile beyin egzersizi ve dikkat / odaklanmayı geliştiren Neurofeedbak sistemi eğitimlerini almaktadır. Meslek hayatında şizofreni, bipolar bozukluk gibi akut psikolojik bozuklukları konusunda deneyim elde ederken aynı zamanda bağımlılık, depresyon, ilişki problemleri, iletişim problemleri, stres yönetimi, çocuklarda davranış bozuklukları, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi çok çeşitli bozukluğu psikoterapi yoluyla tedavisinde uzmanlaşmıştır. Kullandığı önemli yaklaşımlardan bazıları şunlardır: Pozitif Terapi, Sistem Dizimleri, Stratejik Aile Terapisi, İletişim Becerileri, Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımlar, Oyun Terapisi, Psikanaliz Yaklaşımı, Neurofeedback (Dikkat Egzersizi) , Gestalt Terapi ve Deneyimsel Yaklaşım.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve kamu kurumlarında aile, çocuk ve iletişim konularında seminerler vermektedir. Farklı sitelerde yazılar kaleme alan Akbar VATANKHAHI Radyo programlarında uzman olarak katılıp görüş bildirmektedir.

Çalışma Alanları

 • Yetişkin Psikolojisi
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Cinsel Sorunlar
 • Bağımlılık
 • İletişim Sorunları
 • Özel Eğitimde Aile Eğitimi
 • Davranış Bozuklukları
 • Konuşma Bozuklukları
 • Oyun Terapisi
 • NeuroFeedback Uygulması
 • YetiĢkin psikoterapisinde deneyim kazandığı alanlar;
 • Akut psikolojik bozukluklar
 • Cinsel Sorunlar
 • Cinsel kimlik karmaşası
 • Bağımlılık
 • Depresyon
 • Kişilik bozuklukları (borderline kişilik, narsisistik kişilik, anti-sosyal kişilik, şizoid kişilik bozukluğu)
 • Anksiyete (kaygı) bozuklukları (performans anksiyetesi, sosyal fobi, genel anksiyete, sınav kaygısı)
 • Obsesif ve kompülsif bozukluk
 • Stres ve öfke yönetimi
 • Panik bozukluk (panik atak)
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Çocukluk çağı travmaları
 • İlişki problemleri
 • İletişim problemleri
 • Aile içi çatışmalar ve aile içi iletişim problemleri

Verdiği Eğitimler