İlişki ve Evlilik Danışmanlığı

You are here:
İlişki ve Evlilik Danışmanlığı

İlişki ve Evililik Danışmanlığı

Günümüzde, ilişki ve iletişim büyük önem taşımaktadır. İlişkilerini iyi yönetebilen kişiler, hayatın hemen her alanında amaçlarına kolay ulaştıklarını görmekteyiz. İlişkileri yönetemeyen kişilerin ise, amaç geliştirmekte zorlandıkları ve başarıyı yakalayamadıkları yadsınamaz.

İlişki denildiğinde aklımıza gelen ilk şey iki kişi arasında gerçekleşen süreç düşünülmektedir. İlişki danışmanlığı, kişilerin ilişki kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

İlişki Danışmanlığı, olması istenilen birliktelik ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için kişilere destek olur. Kişileri, iletişim konusunda bilinçlendirerek ilişkilerinin daha nitelikli bir düzeye ulaşmasına yardımcı olur. İlişki danışmanlığı desteğine talep her geçen gün artmaktadır ve daha fazla tercih edilmektedir.

İlişki Danışmanlığı, kişilerin ilişkisini farklı bir açıdan görmesi sağlanır. Gelişen farkındalıkla birlikte sistemli olarak kişilerin kötü ilişkilerinin iyileştirilmesi, gerektiğinde ilişkilerini değiştirmesi ve geleceğe yönelik daha sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.

İlişki Danışmanlığı, bireylerin karşısındaki kişileri daha iyi tanıyabilmelerini, ilişkilerinde farkındalık kazanmalarını, güven ilişkisi geliştirmelerini, girişken davranış kazanmalarını, algı sürecini yönetebilmelerini, uyumsuzluk ve çatışmayı çözebilmelerini destekler. Diğerleriyle iletişim geliştirmesi, etkin dinleme becerisi, empatik yaklaşabilmesi, etkili sorular sorabilmesi, kararlılık ve sınır oluşturabilmesi gibi beceriler kazandırır.

Ayrıca, kaygı ve stres yönetimi, öfke kontrolü, zor insanlarla baş etme, uyumsuzluk ve kişiler arası çatışmayı çözebilmeye yönelik donanım oluşturur. Böylece bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarını ve bilinçli kararlar vererek kendine olan güvenlerinin gelişmesini sağlar.

İlişki Danışmanlığı, bireylerin kişiler arası ilişkilerinde denge kurabilmesini, herkes için uyumlu ve doyum sağlayan bir ilişki oluşabilmesini destekler.

Bu alanı uzmanlık alanı olarak seçen koçlar ve danışmanlar içinde, kendi ilişki becerilerini geliştirmeleri, kişiler arası ilişkilerde denge kurabilmesi, etkili ve nitelikli ilişkiler geliştirebilmelerini yaşamın bir parçası haline getiren bir anlayış sunar.

Eğitim Süreci ve Sertifika Onayı

Sertifika Onayı:

ÜNİVERSİTE veya Uluslararası Geçerli Sertifika

Eğitim Süresi:

120 saattir. (Ders Videoları, Ders Dokümanları, Canlı Online Dersler, Yüz yüze uygulama Dersleri)

Pandemi dönemlerinde yüzyüze uygulama eğitimleri online olarak yapılmaktadır.

İlişki ve Evililik Danışmanlığı Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

  • Danışmanlık ve profesyonel koçluk hizmetleri sağlayanlar ve bu hizmetlerine yeni alanlar eklemek isteyenler,
  • Hizmet verdiği kişilerle ilişkilerini geliştirmek ve ek uzmanlık kazanmak isteyenler,
  • Sistemli yöntemler öğrenerek, kanıtlanmış ve takip edilebilir bir yapıda hizmet sunmak isteyenler,
  • Nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sürecinden sonra bilgi ve donanımını geliştirmek isteyenler,
  • Bir ilişkiye danışmanlık yapmak isteyenler,
  • Başkalarının ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmak isteyenler,
  • Kendi ilişkilerinde danışmanlık hizmeti almak isteyenler eğitime katılabilirler.

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Sertifika Eğitimi İçeriği Nasıldır?

1) İlişki Ve Evlilik Danışmanlığı Giriş
2) İletişim Süreci Ve İletişim Nasıl Gerçekleşir?
3) İlişkilerde İletişimi Geliştirme Yöntemleri
4) İlişkilerde Bireyleri Tanıma Teknikleri
5) Yaşam Anlam Ve Amaçlarının İlişkilere Etkisi
6) İlişkilerde Farkındalık Kazanma
7) İlişkilerde Empati Kullanımı
8) İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Dinleme
9) İlişkilerde Algı Süreci Yönetimi
10) İlişkilerde Temel Yaklaşım Kalıpları
11) İlişkilerde Atılgan Davranış ( Girişimcilik) Kazanımı
12) İlişkilerde Güven Geliştirme
13) İlişkilerde Çatışma Çözme Yaklaşımı
14) İlişkilerde Sen – Ben İletileri15) Evlilik Öncesi Arkadaşlık Kurma Ve Arkadaşlık Geliştirme
16) Evlilikte Eş Seçme Ve Evliliğe Karar Verme
17) Evlilik Süreci Ve Evliliğe Uyum Sağlama
18) Aile Yapısı
a. Aile Özellikleri
b. Aile Fonksiyonları
c. Aile Tipleri
d. Aile Yaşam Döngüsü
19) Ailede İletişim Modelleri Ve İlişkiler
20) Çift Ve Ailelere Yönelik Öncü Yaklaşımlar
a. James Framo Yaklaşımı
b. Vırgınıa Satır Yaklaşımı
c. Carl Whıtaker Yaklaşımı
d. Murray Bowen Yaklaşımı
e. Bilişsel / Davranışçı Yaklaşım
f. John Gottman Yaklaşımı
g. Hendrıx İmago Yaklaşımı
h. Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı
21) Çift Ve Aileye Yönelik Postmodern Yaklaşımlar
a. Genel Sistemler Kuramı
b. Psikodinamik/Yaşantısal Modeller
c. Bowen Modeli (“Aile Sistemleri” Modeli)
d. Çözüm Odaklı Aile Yaklaşımı
e. Öyküsel Aile Yaklaşımı
f. Etkileşimsel Aile Yaklaşımı/Stratejik Aile Yaklaşımı
g. Yapısal Aile Yaklaşımı
h. Bütüncül Aile Yaklaşımı
22) İlişki Ve Evlilik Destek Sürecinde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
a. Duygu Odaklı Çift Yaklaşımı
b. Psikodinamik Yaklaşım
23) İlişkilerinde Kriz Yönetimi Ve Pozitif Çift Yaklaşımı
24) İlişkilerde Kayıp Ve Yas Süreci
25) İntiharın İlişki Düzeyinde İncelenmesi
26) Ayrılık Ve Boşanma Süreci
27) Sadakatsizlik Ve Aldatma
28) Şiddet Olgusu Ve Aileiçi Şiddet
29) Cinsellik Ve Çift İlişkisini Etkileyen Cinsel Sorunlar
30) Stres Ve İlişkilerde Stres Yönetimi
31) Öfke Ve İlişkilerde Öfke Kontrolü
32) İlişki ve Evlilik Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Neler Kazandırır?

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı, danışmanlık programlarının temelini oluşturur. İnsan, yaşam yolculuğuna toplumu oluşturan yapıların en küçüğü ve en önemlisi olan ailede başlar. Bireye, yaşamda gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar öncelikle aile içerisinde kazandırılır. Bu kazanımların en önemlilerinin başında diğer insanlarla nasıl ilişki geliştirileceği gelmektedir.

Uyumlu ve nitelikli ilişki yaşayan insanlar, yaşamayanlara oranla daha mutlu ve sağlıklıdırlar. Yaşamının her anında iletişim kuran birey, kurduğu ilişki biçimleriyle toplumsal bir varlık olarak kendini gerçekleştirmekte ve sadece biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olmaktadır.

Bir insanın ilişkilerinin niteliği, o insanın yaşamının kalitesini belirler. İlişki sorunlarının çözümü, iyi niyete ve bu sorunların altında yatan psikososyal süreçlerin bilinmesine bağlıdır. İlişki konularında bilinçlenme, bireye önemli etkileşim olanakları sağlar.

Bu eğitim ile birlikte; ilk tanışmadan itibaren tüm ilişkilerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediğini analiz edebilir, ilişkinin her dönemindeki çiftlerle çalışabilirsiniz. Bireylerin ilişkilerini değerlendirmesi, arkadaşlık ilişkisi geliştirmesi, eş seçme, evliliğe karar verme, evlilik süreci ve evliliğe uyum sağlama, yaşanabilecek kriz durumları, ayrılık ve boşanma süreci durumlarında destekte bulunabilirsiniz.

Bu eğitim, yeni bir alanda uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. İnsanlar, bildikleri ve güvendikleri kişi ve yerlerden hizmet alma eğilimindedirler. Başkent Üniversitesi onaylı İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Sertifika Eğitimi, uzmanlığınızı kanıtlayan ve sunduğunuz hizmetlerin değerini arttıran bir programdır.

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Sertifika Eğitimi, ilişki ve evlilik konularında çalışmanız için önemli bilgiler sunar. Destek sürecini kolaylaştırıcı güçlü yöntem ve teknikleri öğreneceksiniz.

Ayrıca çalışmalarınızı kolaylaştırmak için uzaktan eğitim ders içerikleri, online dersler, eğitim ve çalışma materyalleri ve süpervizyon çalışmaları olmak üzere kapsamlı bir eğitim programı alacaksınız. Kapsamlı eğitim içeriğiyle, ilişki ve evlilik danışmanlığı alanında uzmanlaşmış olacaksınız.

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı hakkında

Türkiye’nin Eğitim Akademisi Danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için sayfadaki Detaylı Bilgi Tep Et ya da Hemen Bilgi Al başlıklı iletişim formunu doldurabilirsiniz.

İndirimler

  • 1. derece Şehit Yakınlarına, Gazilere özel  İndirim
  • Engelli Vatandaşlarımıza engelli oranına göre özel İndirim
  • Çoklu katılımlarda ve ikinci eğitimlerde indirimler uygulanabilmektedir.

Yasal Bilgilendirme

Bu eğitim NorthWEST Üniversitesi tarafından verilmektedir. Teak Eğitim Yazılım A.Ş. ve NorthWEST Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında www.turkiyeegitimakademisi.com eğitimin teknik alt yapısını sunmakta ve tanıtımını yapmaktadır.

Eğitmenler

Ön Kayıt Formu

Lütfen seçim yapınız.

KVKK kapsamında bize ilettiğiniz bilgileriniz kullanılarak saklanacaktır. KVKK Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Popüler Eğitimler

AHA'lar ve BHA'lar ile Kozmetik Formülasyon Eğitimi
Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi

Değerli Yorumlarınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * işaretli alanlar zorunludur.

Yorum Gönder