Dr.Mehmet Akgün

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı

You are here:

Dr.Mehmet Akgün

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı

e-posta :mehmetakgun52@gmail.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Eğitim Dönemi

Türkiye 

Ordu Üniversitesi  

Ziraat Fakültesi 

Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme

Doktora 

2015-2022

Türkiye 

Ordu Üniversitesi  

Ziraat Fakültesi 

Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme 

Yüksek Lisans 

2012-2015

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ziraat Fakültesi 

Toprak  Bilimi ve Bitki Besleme 

Lisans

2007-2012


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme   

Araştırma Görevlisi 

2013-2022

 

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

– Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

– Gübreler ve Gübreleme

– Toprak VerimliliğiYürüttüğü Dersler

– Bitki Besleme uygulama dersi

– Gübreler ve Gübreleme uygulama dersi

– Toprak Bilimine Giriş uygulama dersi

– Botanik uygulama dersi

 

 

PROJE DENEYİMİ

 

Proje Adı

Kurum

Tarih

Görev

Proje Türü

Yerel Mısır Genotiplerinin Fosfor Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi

Ordu Üniversitesi

27.12.2013-26.12.2014

Araştırmacı 

Ulusal 

Ordu ve Samsun Yörelerinde Fındığın Bor Beslenme Durumunun İncelenmesi ve Toprak ve Yapraktan Yapılan Bor Gübrelemesinin Verime Etkisinin Belirlenmesi

Bor Araştırma Enstitüsü

15-02-2012-

15-07-2015

Yardımcı Araştırmacı

Ulusal 

Depo Koşullarında, Kalsiyum Uygulamalarının, Patatesin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Ordu Üniversitesi

15-11-2016-26.12.2017

Araştırmacı

Ulusal 

Magnezyum Gübrelemesinin Fındıkta Verim ve Bitki Besin Düzenine Etkisi

Ordu Üniversitesi

31-03-2014-
27-11-2015

Araştırmacı

Ulusal 

Fındıkta Destek Sulamanın Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

TÜBİTAK

30-10-2014-

30-10-2017

Bursiyer

Ulusal

Farklı Reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerin Cd Kaldırma Potansiyelinin Belirlenmesi

Ordu Üniversitesi

10-06-2016-

26-12-2017

Araştırmacı

Ulusal 

Giberellik Asit ve Salisilik Asit Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

Ordu Üniversitesi

10-06-2016-

20-12-2017

Araştırmacı

Ulusal 

Farklı Uygulama Yöntemleriyle (Toprak ve Yapraktan) Çinko’lu Gübre Uygulamalarının Fındıkta Verim, Randıman ve Kalite Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

01-02-2017-

01-02-2019

Yardımcı Araştırmacı

Ulusal 

Asit Karakterli Toprakta Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Kireçlemenin Kadmiyum (Cd) Alımına Etkisi

Ordu Üniversitesi

01-01-2016-

26-12-2017

Araştırmacı

Ulusal 

Yapraktan ve Topraktan Uygulanan Borun Patates Bitkisinin Verim ve Kalitesine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

 

Destekleme Sulamanın Fındığın Mineral Madde Miktarına Etkisi

Ordu Üniversitesi

 

Ordu Üniversitesi

10-06-2016-

26-12-2017

 

31-01-2019

30-07-2021

Araştırmacı

 

Araştırmacı

Ulusal 

 

Ulusal

 

YAYINLARI 

A) SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1- Korkmaz, K., Akgun, M., Özcan, M. M., Özkutlu, F. & Kara, Ş.M. (2021). Interaction Effects of Phosphorus (P) and Zinc (Zn) on Dry Matter, Concentration and Uptake of P and Zn in Chia. Journal of Plant Nutrition, 44(5):755-764.

2- Korkmaz, K., Ergin, M.N., Akgun, M. & Saltali, K. (2021).  The influence of humic deposit (gyttja) application on some selected soil properties and yield-quality of hazelnut in acid conditions. Agrochimica, 65(3):279-293.

3- Korkmaz, K., Kirli, A., Akgun, M., & Dede, O. (2018). Effects of different levels of foliar zinc and application time on total phenolic content and antioxidant activity of potato. Fresenius Environmental Bulletin, 27(6): 4192-4197.

4- Korkmaz, K., Ertürk, Ö., Ayvaz, M. Ç., Özcan, M. M., Akgün, M., Kirli, A., & Alver, D. O. (2018). Effect of Cadmium Application on Antimicrobial, Antioxidant and Total Phenolic Content of Basil Genotypes. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 52(4): S108-S114.

5- Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özkutlu, F., Akgün, M., Şenkal, B.C. (2017).  Profile of Heavy Metal and Nutrient Elements in Some Sideritis Species Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3):209-212.

6- Korkmaz, K., Özbay Dede, H. E., Çankaya, S., & Akgün, M. (2015). Relationships Between Chemical and Physical Properties of Soils and Nutrient Status of Plants on Yield of Potato. Fresenius Environmental Bulletin, 24(11 C): 4108-4113.

 

  1. B) Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1- Akgun, M., Aydemir, Ö. E. & Özkutlu, F. (2021). Ünye’de Bazı Fındık Bahçelerinin Fosfor Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 8(4):968-963.

2- Cetinkaya, H., Akgun, M., & Dinler, B.S. (2021). The Effects of Pretreatment of Giberellic Acid Alpha Tocopherol and Aacorbic Acid on Germination in Maize Seeds. Global Journal of Science Frontier Research:C Biological Science.21, (3):39-46.

3- Aydemir, Ö. E., Akgün, M., & Özkutlu, F. (2021). Fındık Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 10(1), 23-34.

4- Dinler, B.S., Cetinkaya, H., Akgun, M., & Korkmaz, K. (2021). Simultaneous Treatment of Different Gibberellic Acid Doses Induces Ion Accumulation and Response Mechanisms to Salt Damage in Maize Roots. J Plant Biochem Physiol, 9, 258.

5- Korkmaz, K., Akgün, M., Kırlı, A., Özcan, M.M., Dede, Ö., & Kara, Ş. M. (2020). Effects of Gibberellic Acid and Salicylic Acid Applications on Some Physical and Chemical Properties of Rapeseed (Brassica napus L.) Grown Under Salt Stress. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology8(4), 873-881.

6- Akgün, M., Akgün, M., Özcan, M. M., Şenyurt, Ö., & Korkmaz, K. (2020). Led Işığın Fesleğen Tohumunun Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(1), 57-65.

7- İstanbullu, M., Aydemir, Ö. E., Akgün, M., & Özkutlu, F. (2020). Biberde (Capsicum annuum L.) Humik Asit ve Çinko Uygulamasının Yeşil Aksamda Kuru Madde ve Çinko Miktarına Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi7(3), 612-617.

8- Kırlı, A., Korkmaz, K., Kara Ş.M., Dede, Ö., Akgün, M. (2019). Effects of Pre-Storage Calcium Applications on Physical and Chemical Attributes of Potato. Akademik Ziraat Dergisi, 8(2),313-318.

9- Özkutlu, F., Aydemir, Ö. E., Akgün, M., & Özcan, B. (2019). Ordu İlinde Fındık (Corylus avellana L.) Tarımı Yapılan Toprakların Çinko (Zn) Beslenme Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi8, 131-140.

10- Özkutlu, F., Yıldırımer, A. S., Akgün, M., & Aydemir, Ö. E. (2019). Biber Genotiplerinin Fosfor Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi9(1), 36-44.

11- Özkutlu, F., Özcan, B., Aydemir, Ö. E., & Akgün, M. (2018). Yaprak Analizleriyle Fındığın Çinko (Zn) ve Diğer Elementlerle Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi8(2), 195-205.

12- Doyran, Y.E., Özkutlu, F., Akgün, M., & Ete, Ö. (2018). Çim Alanlarında Mantar Kompostunun Örtü Materyali Olarak Kullanımı. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi8(1), 38-49.

13- Özkutlu, F., Korkmaz, K,. Şahin, Ö., Akgün, M., Ete, Ö., Taşkın, B., Özcan, B., Aygün, A. (2017). Ordu ve Samsun Yörelerindeki Fındık Bahçelerinin Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi.  Akademik Ziraat Dergisi 6(1):53-62.

14- Özkutlu, F., Ete, Ö., Akgün, M., Akdin, F., Tutuş, Y., Özcan, B. (2017). Çilekte Bor Gübrelemesinin Bozuk Şekilli Meyve Oluşumunun Önlenmesi ve Yaprak Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi 6(2):153-160.

15- Özkutlu, F., Aygün, A., Korkmaz, K., Akgün, M., Ete, Ö., Şahin, Ö., & Taşkin, B. (2017). Effect of Colemanite Boron Fertilization on Hazelnut (Corylus avellana L.) Yield and Nutrient Concentration of Leaf. In IX International Congress on Hazelnut 1226 (pp. 265-272).

16- Özkutlu, F., Akkakaya, Ö. H., & Akgün, M. (2016). Bazı Çay Bahçelerinin B (Bor) Beslenmesi ve Toprak Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi6(1).

17- Özkutlu, F., Korkmaz, K., Özenç, N., Aygün, A., Şahin, Ö., Kahraman, M., Akgün, M. & Taşkın, B. (2016). Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi. Akademik Ziraat Dergisi 5(2):77-86.

18- Özkutlu, F., Korkmaz, K., Akgün, M. & Ete, Ö. Magnezyum Gübrelemesinin Fındığın (Corylus avellana L.) Verim ve Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi. (2016). Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg. 6(2):48-58.  1. C) Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1- Akgün, M., Özcan, M.M., Kırlı, A., Özkutlu, F., Korkmaz, K., Kara, Ş.M. (2018). Effect of Methyl Jasmonate on The Germinatıon of Two Quinoa Genotypes Under Salt Stress, The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 Nisan, Abstract Book, S:171, Türkiye.

2- Akgün, M., Akgün, M., Özcan, M.M., Şenyurt, Ö., Korkmaz, K. (2018). Effect of Led Light on Seed Germination of Basil. The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 Nisan, Abstract Book, S:73, Türkiye.

3- Korkmaz, K., Akgün, M., Kırlı, A., Özcan, M.M., Dede, Ö., Kara, Ş.M. (2018). Effect of Salicylic and Gibberellic Acid on Canola Growth Under Salinity Conditions. The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 Nisan, Abstract Book, S:63, Türkiye.

4- Özkutlu, F., Ete, Ö., Akgün, M., Erdem, H., Korkmaz., K. (2018). The Effect of Liming on Cadmium Uptake Reduction by Durum Wheat Varieties Grown in Acidic Reaction Soil.  International Agricultural Science Congress, May 09-12, 2018 in Van, Turkey.

5- Doyran, Y. E., Ete, Ö., Akgün, M., Özkutlu, F. (2018). The Effect of Mushroom Compost on Yield as Covering Material for Lawn under Greenhouse Condition. International Agricultural Science Congress May 09-12, 2018 in Van, Turkey.

6- Yıldırımer, A. S., Ete, Ö., Akgün, M., Özkutlu, F. (2018).Phosphorus Use Efficiency in Local Different Pepper Genotypes. International Agricultural Science Congress May 09-12, 2018 in Van, Turkey.

7- Korkmaz, K., Akgün, M., Özcan, M.M., Özkutlu, F., Kara, Ş.M. (2017). Interaction Effects of Phosphorus (P) and Zinc (Zn) on Dry Matter,  Concentration and Uptake of P and Zn in Chia. The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 Eylül, Abstract Book, S:21, Türkiye.

8- Akgün, M., Kara, S.M., Özkutlu, F., Şenkal, B.C., Korkmaz, K. (2017). Profile of Heavy Metal and Nutrient Elements in Some Sideritis Species. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13-16 Nisan, Abstract Book, S:160, KKTC.

9- Korkmaz,K., Ergin,M.N., Akgün, M., Saltalı, K. (2017). Effects of Gyttja on Soil Properties, Leaf Nutrient Status and Yield of Hazelnut Grown in Acid Soil. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:131, Türkiye.

10- Korkmaz, K., Özkutlu, F.,Çeker, K., Akgün, M., Şahin, Ö.,Taşkın, M.B., Aygün, A.(2017). Nutritional Status of Hazelnut Orchards in The District of Çarşamba and Terme in Turkey. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:193, Türkiye.

11- Özkutlu, F., Korkmaz, K., Aygün, A., Şahin, Ö., Akgün, M., Ete, Ö., Taşkın, B. (2017). Effect of Colemanite Boron Fertilization on Hazelnut (Corylus avellana L.) Yield and Quality. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:194, Türkiye.

12- Korkmaz, K., Ertürk, Ö., Ayvaz, M.Ç., Özcan, M.M., Akgün, M., Kırlı, A., Alver, D.O. (2017). Effect of Cadmium Application on Antimicrobial, Antioxıdant and Total Phenolic Content of Basil Genotypes. The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 Eylül, Abstract Book, S:44, Türkiye.

13- Dede, Ö., Kırlı, A., Akgün, M., Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özcan, M.M. (2017).  Effect of Soil and Foliar Application of Boron on Yield and Quality of Potato under Rainfed Conditions. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences , S:174, Türkiye.

14- Özkutlu, F., Akgün, M., Akdin Yeşil, F. (2017). Effect of Boron Fertilizer on Yield of Short-Day Strawberry Varieties. 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, S: 419, Türkiye.

15- Akgün, M., Korkmaz, K., Özkutlu, F., Keskin, S., Kara, Ş.M. (2016). Effects of Silicon on Germination of Maize under Salt Stress, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:905-910, İspanya.

16- Akgün, M., Korkmaz, K. (2016). Determination of Phosphorus Use Efficiency for Local Corn (Zea Mays L.) Genotypes, International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos – 3 Eylül, Abstract Book, S:269, Türkiye.

17- Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özcan, M., Kırlı, A., Akgün, M. (2016). The Effects of Gibberellic Acid and Salicylic Acid on Germination and Some Early Growth Parameters of Salt-Stressed Sunflower, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:897-904, İspanya.

18- Özkutlu, F., Erdem, H., Turan, M., Akgün, M. (2016). Different Salts (NaCl, Na2SO4 and CaCl2) Effects On Cd Intake at Durum Wheat, International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos – 3 Eylül, Abstract Book, S:221, Türkiye.

19- Özkutlu, F., Turan, M., Burkan, O., Ete, Ö., Akgün, M., Kıtır, N. (2016). Determining the Tolerance Capacities of Cadmium (Cd) in Some Barley (Hordeum Vulgare L.) Species Grown Salty Soils, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:338-351, İspanya.

20- Özcan, M.M., Korkmaz, K., Kara, Ş.M., Özkutlu, F., Dede, Ö., Kırlı, A., Akgün, M. (2016). The Responses of Some Basil Genotypes to Cadmium Toxicity, International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 31 Ağustos – 3 Eylül, Abstract Book, S:463, Türkiye.

21- Özkutlu, F., Korkmaz, K., Şahin, Ö., Özenç, N.,Taşkın, B., Akgün, M., Ete, Ö., Aygün, A. (2016). Ordu ve Samsun Yörelerinde Fındığın Bor Beslenme Durumunun İncelenmesi ve Toprak ve Yapraktan Yapılan Bor Gübrelemesinin Verime Etkisinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım, Türkiye.

22- Aygun, A., Korkmaz, K., Akgun, M. (2015). Mineral Composıtıon in Fruit Of Medlar (Mespilus Germanica L.) Genoptypes Grown in Ordu, Turkey. VI. International Scientific Agricultural Symposium, 15-18 Ekim, Bosna-Hersek.

23- Kutlu, E., Akgün, M., Aygün, S., Ete, Ö., Özenç, D.B. (2014). The Effect of Compost Treatments on Some Nutrients Element İntake of Corn Plant (Zea Mays L.). 9.International Soil Sciences Congres, 14-16 Ekim, Türkiye.

24-Korkmaz, K., Kara, Ş. M., Akgün, M., & Batı, E. (2014). Determination of Macro Nutrient Content in Some Herbal Drugs From The Black Sea Provinces in Turkey. Cmapseec 8, 235.

Verdiği Eğitimler