Mehmet Muharrem Özcan

Ziraat Yüksek Mühendisi / Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Uzmanı

You are here:

2011 Yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu.

2014 Yılı Ocak ayında Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi
olarak göreve başladı.

Yüksek Lisansını, Tarla Bitkileri Bölümü, Endüstri Bitkileri Anabilim Dalında bursiyer olarak görev aldığı “Tübitak 1001” Projesinin de bir çıktısı olan “Seçilmiş Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Biçim Zamanlarına Göre Bazı Verim Özelliklerinin ve Uçucu Yağ Oranlarının Belirlenmesi” konulu tezi ile 2014 yılında Ordu Üniversitesinde tamamladı. Aynı yıl Ordu Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü,
Endüstri Bitkileri Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. Bu süre zarfında önemli Endüstri bitkilerinde özellikle Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üzerine 5’i SCI kapsamındaki dergi yayını olmak üzere 18 Araştırma makalesi, 2’si Tübitak projesi olan ve Ordu Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen 10 projede Araştırıcı ve bursiyer olarak yer aldı. Ulusal ve Uluslararası, çoğunluğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler özelinde 20 Sempozyum/Çalıştay/Kongrede sözlü ve poster bildirileriyle katılım sağladı. Endüstri Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı sorumlusu olarak lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarının yürütülmesinde katkı sağladı.

Doktora eğitimi, tez yazım aşamasında olup, “Lilium ciliatum ve Lilium akkusianum Türlerinin Mikroçoğaltımı” konusunda devam etmektedir.

Evli ve 1 Çocuk babasıdır.

Aşağıda Akademik faaliyetlerim ile ilgili bilgilerini bulabilirsiniz.

Email: mehmetmuharrem@gmail.com

FAALİYETLER

1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Doktora
Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri (Tezli)
Tez adı: Lilium ciliatum ve Lilium akkusianum Türlerinin Mikroçoğaltımı (Devam ediyor)
Yüksek Lisans
Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri (Tezli)
Tez adı: Seçilmiş reyhan (Ocimum basilicum L.) genotiplerinin biçim zamanlarına göre bazı verim özelliklerinin ve
uçucu yağ oranlarının belirlenmesi. Mezuniyet Yılı: 2014
Lisans
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Pr. Mezuniyet: 8 Haziran 2011
Girdiği laboratuvar ve uygulama faaliyetleri:
Endüstri Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve ayrıca
deneme arazisinin kullanıma hazırlanması, çalışmaların düzenli yürütülmesinde görev yapmıştır.

2. BİLİMSEL FAALİYETLER

a) YAPMIŞ OLDUĞU YAYINLAR, PROJELER, RAPORLAR VE SEMİNERLER
1) Yesil M., Özcan M. M. (2021) Effects of harvest stage and diurnal variability on yield and essential oil content
in Mentha × piperita L. Plant, Soil and Environment, 67(7), 417-423., Doi: 10.17221/114/2021-PSE
2) Kürsat K., Mehmet A., Özcan M. M., Özkutlu F., Kara S. M. (2021) Interaction effects of phosphorus (P) and
zinc (Zn) on dry matter, concentration and uptake of P and Zn in chia. Journal of Plant Nutrition, 1-10.
3) Yesil M., Özcan M. M., Kara Ş. M., Ertürk Ö. (2021) Changes in Composition, Antibacterial and Antifungal
Activities of Mentha piperita L. Essential Oil During Storage. Erzincan University Journal of Science and
Technology 14(3), 950-961
4) Yesil M., Özcan M. M. (2021) Mentha piperita L.’nın Çelikle Çoğaltılması Üzerine Farklı Ortam Hormon ve
Hormon Dozlarının Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3): 2380-2388
5) Ayran, İ., Çelik, S.A., Özcan, M. M., Kırlı, A., Dede, Ö., Çiçek, C., Kan, Y. (2021). The essential oil yield and
compositions of Lemon Verbena (Lippia citriodora Kunth.) cultivated in Ordu ecological conditions. Akademik
Ziraat Dergisi, 10(2), 365-370.
6) Yeşil M., Öztürk I., Yeşil Duymuş Z., Özcan M. M., (2020) Evaluating The Effect of Some Medicinal Plants
(Mentha piperita, Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis) on Whitening of the
Permanent Teeth, Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 8(1): 1-6 (Tr Dizin)
7) Yıldız Esra, Özcan M. M., Kara Ş. M. (2020) Bazı Kimyasal Uygulamaların Siyah Mürver (Sambucus nigra
L.) Tohumlarında Dormansinin Kırılması ve Çimlenme Üzerine Etkisi. Türk Tarım ve Doga Bilimleri Dergisi
(Yayın No: 6659094)
8) Mehmet A, Akgün M., Özcan M. M., Senyurt Ö., Korkmaz K. (2020) LED Isığın Feslegen Tohumunun
Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
9) Korkmaz K., Akgün M., Kırlı A., Özcan M. M., Dede Ö., Kara Ş. M. (2020) Giberellik Asit ve Salisilik Asit
Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Kolzanın (Brassica napus L.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal
Özellikleri Üzerine Etkileri, Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 8(4): 873-881 (Tr
Dizin)
10) Açıkgöz M. A., Kara Ş. M., Aygün A., Özcan M. M., Batı Ay E. (2019) Effects of methyl jasmonate and
salicylic acid on the production of camphor and phenolic compounds in cell suspension culture of endemic
Turkish yarrow (Achillea gypsicola) species, Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 43: 351-359 (SCI)
11) Yeşil M., Karaca Öner E. Özcan M. M. (2019) Medicinal Plant Use Habits of People Living in Urban and
Rural Section of Ordu Province, Fresenius Environmental Bulletin, 28: 7212-7218 (SCI-Expanded)
12) Fırat Felek A., Özcan M. M., Akyazı F. (2019) Effects of essential oils distilled from some medicinal and
aromatic plants against root knot nematode (Meloidogyne hapla), Journal of Applied Sciences and
Environmental Management, 23 (8) 1425-1430 (CABS Abstracts, Tr Dizin)
13) Korkmaz K., Ertürk Ö., Çol Ayvaz M., Özcan M. M., Akgün M., Kırlı A., Odabaş Alver D. (2018) Effect of
Cadmium Application on Antimicrobial, Antioxidant and Total Phenolic Content of Basil Genotypes, Indian
Journal of Pharmaceutical Education and Research, ; 52(4) 108-114 (SCI-Expanded)
14) Yeşil M., Yeşil Duymuş Z., Özcan M. M. (2018) Cinnamomum zeylanicum ve Acmella oleracea Uçucu
Yağlarının Antifungal Ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi, Cilt 28 Sayı: 3, 2018, s: 348-352 (TR Dizin)
15) Yeşil M., Karaca Öner E,. Özcan M. M. (2018) Ordu Ekolojik Şartlarında Bazı Mentha Türlerinin Uçucu Yağ
Verimi ve Uçucu Yağ Oranının Belirlenmesi, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(12): 1734-
1740 (TR Dizin)
16) Karaca M., Kara Ş.M., Özcan M. M. (2017) Bazı Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Popülasyonlarının Herba
Verimi ve Uçucu Yağ Oranının Belirlenmesi, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2) 160-169
(Hakemli Ulusal)
17) Köse İ., Kara Ş.M., Özcan M. M. (2017) Bitki Sıklığının Fesleğende (Ocimum basilicum L.) Herba Verimi
ve Uçucu Yağ İçeriği Üzerine Etkisi, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2) 253-265 (Hakemli
Ulusal)
18) Korkmaz K., Kara Ş. M., Akgün M., Özcan M. M., Kırlı A. (2016) The Effects of Gibberellic Acid and
Salicylic Acid on Germination And Some Early Growth Parameters of Salt Stressed Sunflower. 2nd
International Conference On Science, Ecology And Technology (ICONSETE’2016-Barcelona/Spain)
Proceeding Book, 897-904

PROJELER
1) Lilium ciliatum ve Lilium akkusianum Türlerinin Mikroçoğaltımı Araştırmacı. Ordu Üniversitesi BAP
Projesi, Proje No: B-1844 (Proje Devam ediyor)
2) Ferula lycia Boiss ve Achillea gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim
Potansiyelinin Belirlenmesi, Bursiyer – TUBİTAK Projesi – 1001, Proje No: 114 0 565 (Proje Tamamlandı
2018)
3) Reyhan (Ocimum basilicum L.) bitki doku kültürüne Alüminyum oksit (Al2O3) (20 nm)
nanopartikülünün etkisinin değerlendirilmesi, Araştırmacı, Ordu Üniversitesi BAP Projesi Proje No: AR-
1639 (Proje Tamamlandı 11.05.2018)
4) İn vitro ve sera koşullarında bazı tıbbi-aromatik bitkilerin uçucu yağlarının Meloidogyne incognita’ya
karşı mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması, Araştırmacı, Ordu Üniversitesi BAP Projesi Proje
No: AR-1653 (Proje Tamamlandı 12.06.2018)
5) Giberellik Asit ve Salisilik Asit uygulamalarının Tuz Stresi Altında yetiştirilen Kolza (Brassica Napus
L.) Bitkisinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine olan etkileri, Araştırmacı, Ordu Üniversitesi
BAP Projesi Proje No: AR-1635 (Proje Tamamlandı 11.05.2018)
6) Farklı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerin Cd Kaldırma Potansiyelinin Belirlenmesi,
Araştırmacı. Ordu Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: AR-1638 (Proje Tamamlandı 11.05.2018)
7) Yapraktan ve Topraktan Uygulanan Borun Patates Bitkisinin Verim ve Kalitesine Olan Etkilerinin
Belirlenmesi, Araştırmacı. Ordu Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: AR-1637 (Proje Tamamlandı 26.12.2017)
8) Bazı Yem Bitkisi Tohumlarına Uygulanan Farklı İçeriklere Sahip Uçucu Yağların Çimlenme Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi, Araştırmacı, Ordu BAP Projesi, Proje No: AR-1640 (Proje Tamamlandı 26.12.2017)
9) Ordu Ekolojik Şartlarında Bazı Mentha Türlerinin Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi,
Araştırmacı. Ordu Üniversitesi BAP projesi, Proje No: AR-1513 (Proje Tamamlandı 26.12.2017)
10) Türkiye de Kültürü Yapılan Reyhanlarda Ocimum Basilicum L. Flavonoid ve Fenolik Asit
Kompozisyonlarının Araştırılarak Farklı Kemotiplerin Belirlenmesi Önemli Bileşiklerin Ekolojilere Göre
Değişimi ve Antioksidan Potansiyellerinin Karşılaştırılması, Bursiyer- TUBİTAK Projesi – 1001, Proje No:
111 0 677 (01.01.2012 -31.12.2013)
b) KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR (KONFERANS, SEMPOZYUM VB.)
1) Özcan M. M., Kırlı A. Dede Ö., Ayran İ., Ayşe Çelik S. Kan Y. (2019) The Essential Oil Yield and
Compositions of Lemon Verbana (Lippia Citrodara Kunth.) Cultivated in Ordu. Poster Presentation,
The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 24th 26th,
Cappadocia, Turkey
2) Korkmaz, K., Akgün M., Kırlı A., Özcan M. M., Dede Ö., Kara Ş. M. (2018). Effect of Salicylic and
Gibberellic Acid on Canola Growth under Salinity Conditions. Oral Presentation, The Fourth
International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 18th-22th, Antalya, Turkey.
3) Akgün, M., Özcan M. M., Kırlı A., Özkutlu F., Korkmaz K, Ş. M. Kara. (2018). Effect of Methyl
Jasmonate on the Germination of Two Quinoa Genotypes under Salt Stress. Oral Presentation, The
Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 18th-22th, Antalya,
Turkey
4) Yeşil M., Ertürk Ö., Özcan M. M., Kara Ş. M. (2018) Changes in Composition, Antibacterial and
Antifungal Activities of Mentha piperita Essential Oil during Storage, Oral Presentation, 4th International
Non-Wood Forest Products Symposium, October 4th-6th Bursa, Turkey
5) Açıkgöz M. A., Kara Ş. M., Özcan M. M (2018) Stimulation of shoot organogenesis and plant
regeneration from stem and leaf explants of Echinacea pallida by ethylene inhibitors, Oral Presentation, 4th
International Non-Wood Forest Products Symposium, October 4th-6th Bursa, Turkey
6) Açıkgöz M. A., Kara Ş. M., Özcan M. M (2018) The Production of Camphor and Phenolic Compounds
in Cell Suspension Culture of Achillea gypsicola Treated with AgNO3 and CdCl2, Oral Presentation, 4 th
International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, October 2th-4th İzmir/Çeşme, Turkey
7) Açıkgöz M. A., Kara Ş. M., Aygün A., Özcan M. M., Batı Ay E. (2018) Effects of Methyl Jasmonate and
Salicylic Acid on Production of Camphor and Phenolic Compounds in Cell Suspension Culture of
Endemic Turkish Yarrow (Achillea gypsicola) Species, The Fourth International Mediterranean Symposium
on Medicinal and Aromatic Plants, April 18th -22th Antalya, Turkey
8) Yeşil M., Öner E. K., Özcan M. M. (2018) Determination of Essential Oil Yield and Essential Oil Rate
of Some Mint (Mentha) Species in Ordu Ecological Conditions, Oral Presentation, 1. Internatıonal
Technologıcal Sciences And Design Symposıum June 27th-29th Giresun, TURKEY
9) Yeşil M., Öztürk I., Yeşil Duymuş Z., Özcan M. M. (2018) Evaulating The Effect Of Some Medicinal
Plants (Mentha piperita, Ocimum basilicum, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis) On Whitening Of The
Permanent Teeth, Oral Presentation, Internatıonal Congress on Preventıve Dentıstry, March 5th-8th, Erzurum
Palandöken, Turkey
10) Felek A. F., Özcan M. M., Akyazı F. (2018) Evaluation of the mortality effect of essential oils distilled
from some medicinal and aromatic plants against Meloidogyne hapla in vitro, Poster Presentation,
International Agricultural Science Congress, May 9th-12th Van, Turkey
11) Korkmaz K., Akgün M, Özcan M. M., Özkutlu F. Kara Ş. M. (2017). Interaction Effects of
Phosphorus (P) and Zinc (Zn) on Dry Matter, Concentration and Uptake of P and Zn in Chia. Oral
Presentation, Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutial and Biomedical Sciences
September 11th-12th Trabzon, Turkey
12) Sahin S., Yarılgaç T., Balta F., Tonkaz T., Çelik Ö.F., Kocacık A., Karakaya O., Özcan M.M. (2017).
Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Some Plant Species Growing on
Highland Area in Ordu Province, Turkey. Oral Presentation, International Symposium on Medicinal,
Aromatic and Dye Plants, October 5th-7th , Malatya, Turkey.
13) Korkmaz K., Ertürk Ö., Ayvaz M.Ç., Özcan M.M., Akgün M., Kirli A. Alver D.O. (2017). Effect of
Cadmium Application on Antimicrobial, Antioxidant Activities and Total Phenolic Content of Basil
Genotypes, Oral Presentation, Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutial and Biomedical
Sciences September 11th-12th Trabzon, Turkey.
14) Dede Ö., Kırlı A., Akgün M., Kara Ş. M. Özcan M. M. (2017) Effect of Soil and Foliar Application of
Boron on Yield and Quality of Potato under Rainfed Conditions. Oral Presentation, 2nd International
Conference on Advances in Natural and Applıed Sciences 18th -2th 1 April, Antalya, Turkey
15) Yeşil M., Duymuş Z.Y., Özcan M.M. (2017). Determination of Antimicrobial Activity of Cinnamomum
zeylanicum and Acmella oleracea Essential Oils, Poster Presentation, The Third International Mediterranean
Symposium on Medicinal and Aromatic Plants April 13th-16th CYRPUS.
16) Yeşil M., Öner E.K., Özcan M.M. (2017) Determination of Yield Characteristics of M. Longifolia Plant
Grown in Ordu Ecological Conditions, Poster Presentation, The Third International Mediterranean
Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 13th-16th CYRPUS.
17) Yeşil M., Özcan M.M., Öner E.K. (2017) Adaçayı’nın (Salvia officinalis L.) Çelikle Çoğaltılması
Üzerine Farklı IBA Dozları ve Muamele Sürelerinin Etkileri, Poster bildiri, International Symposium on
Medicinal, Aromatic and Dye Plants, October 5th-7th Malatya.
18) Yeşil M., Öner E.K., Özcan M.M, Kirli A. (2017). Determination of Opportunity to Use and Habit of
Medicinal and Aromatic Plants in Ordu Province (Turkey), Poster Presentation, International Congress on
Medicinal & Aromatic Plants “Natural & Healthy Life” May 9th-12th Konya, Turkey.
19) Özcan M. M., Korkmaz K., Kara Ş. M., Özkutlu F., Dede Ö., Kırlı A., Akgün M (2016) The
Responses of Some Basil Genotypes to Cadmium Toxicity. Poster Presention, 1st International Black Sea
Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) 31 August – 3 September, Giresun, Turkey
20) Özcan M. M., Telci İ., Kara Ş. M. (2015) Seçilmiş Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin
Biçim Zamanlarına Göre Bazı Verim Özelliklerinin Ve Uçucu Yağ Oranlarının Belirlenmesi. Poster
Sunum, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Çanakkale

3. DİĞER KATILDIĞI AKADEMİK FAALİYETLER

1) Ordu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yazı İşleri Müdürü (2014-2019)
2) Uygulamalı Bitki Doku Kültürleri ve Kriyoprezervasyon Kursu. 13-15 Kasım 2019 Çukurova
Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, ADANA
3) Bitki Islahında Mutasyon ve İlgili Biyoteknolojik Teknikler Kursu. 16-20 Kasım 2016 Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu, ANKARA
4) Bitkilerde Uygulamalı Markır, Gen ekspresyonu ve Yeni Nesil Dizileme Teknolojileri Kursu. 27-
29 Nisan 2016 Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, ADANA
5) Tübitak 2237 Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi. 19-22 Ekim 2016
Erciyes Üniversitesi Teknopark, KAYSERİ
6) Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “İpekböceği Yetiştiriciliği” konulu online
eğitimi, Katılımcı. (Katılım Belgeli) 13-14 Ocak 2021

 

Eğitmene ait Kursların içeriği ve sunumu eğitmene aittir. Kursların tanıtımı TEAK Eğitim Tarafından yapılmaktadır.

Verdiği Eğitimler