Dr. Şerife Akküçük

Aromaterapi ve Doğal Kozmetik Uzmanı Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Uzmanı

You are here:

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi/ Biyoloji Öğretmenliği Bölümü lisans eğitimine başladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak 2000 yılında lisans eğitimini tamamladı.

Şerife Akküçük, mezuniyetinden sonra ilgi alanı olan Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik programını bitirdi. 12 yıllık meslek hayatı boyunca kişisel gelişim ve yenilikçi yaklaşımı benimsedi. Klinik işletmeciliği süresince Aromaterapi, Kozmetik, Reiki, Access Consciousness/ Access Bars eğitimlerini tamamladı ve 2008-2011 yılları arasında MEB’e bağlı kurumlarda uzman eğitmen olarak hizmet verdi.

Yüksek lisans eğitimini, 2012-2015 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Mikrobiyoloji A.D.’da  ‘’Erişkin Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Tetanoza Karşı İmmun Durumun Belirlenmesi’’ konusunda tamamladı. 2016 yılında yine aynı üniversitede Parazitoloji A.D.’da doktoraya başladı. Aromaterapinin etkilerini bilimsel çalışmalarla destekleyen yayınları ile alanında araştırmalarını geliştirmeyi hedefledi. “Blefarit ve şalazyon tanısı almış hastalarda Demodex folliculorum ve Demodex brevis görülme sıklığı ve bazı esansiyel yağların in vitro akar yaşam süresine etkileri” başlıklı doktora tezini yürüttü ve 2020 yılında doktor ünvanını aldı. Bilimsel araştırma ve makale çalışmaları halen devam etmektedir.

Özel eğitim kurumlarında uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon programları ile Aromaterapi ve Doğal Kozmetik alanında eğitimleri devam etmektedir.

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Uzmanı 

ÖDÜLLER

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölüm birinciliği ödülü

AKADEMİK YAYINLAR

 • Özer B, Babayiğit C, Çolak S, Önlen C, Çimen F, Akküçük Ş. Microorganisms Isolated from Lower Respiratory Tract Specimens and Their Antimicrobial Resistance. Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg. 2016; 7(26): 45-53.
 • Akkucuk S, Aycan-Kaya O, Yaman M. What is the best animal model for Leishmaniasis studies?. TJVR, 2018; 2(2):35-41.
 • Aycan-Kaya O, Akküçük Ş, Karagöz M, Zerek A, Yaman M. A Survey of Mange-Mite in Stray Dogs from Hatay Province. Van Veterinary Journal, 2018; 29(2):67-70.
 • Elmacıoğlu S, Yaman M, Zerek A, Akküçük Ş, Karagöz M, Erdem İ. Ectoparasites of Domestic Pigeons (Columba livia domestica) in Antakya Area, Turkish Journal of Veterinary Research (TJVR), 2018; 2(2):23-27.
 • Yaman M, Zerek A, Akküçük Ş. A case of traumatic myiasis in a white stork (Ciconia ciconia) caused by Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae) Eurasian J Vet Sci, 2018;34 (3): 201-203.
 • Akküçük Ş, Karagöz M, Zerek A, Yaman M, O. Aycan-Kaya . The Louse and Flea Infestations in Cats and Dogs in Antakya Animal Shelter. Van Veterinary Journal, 2019; 30(1): 37-40.
 • Aycan-Kaya O, Akkucuk S, Yaman M. Alternative Treatment Studies For Leishmaniasis. TJVR, 2019; 3(1): 45-50.
 • Kaya OA, Akkucuk S, Ilhan G, Guneri CO, Mumcuoglu K. The importance of Demodex mites (Acari: Demodicidae) in patients with sickle cell anemia. J Med Entomol, 2019; 56(3):599-602.

KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER (SÖZLÜ/POSTER)

 • Akküçük Ş, Özdemir T, Kaya ÖM. (2019). Blefaritli Hastalarda Demodex folliculorum ve Demodex brevis Birlikteliğinde Akar Sayısı Etkilenir mi? Uluslararası 21. Parazitoloji Kongresi, P18, İzmir, Türkiye.
 • Aycan-Kaya Ö, Aral-Akarsu G, Alver O, Kokoçya M, Akküçük Ş. (2019). Depresyon Veya Bipolar Bozukluğu Bulunan Hastalarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması. Uluslararası 21. Parazitoloji Kongresi, P67, İzmir, Türkiye.
 • Akküçük Ş, Kaya ÖM. (2019). Kortikosteroid Kullanımı Oküler Demodikozis Tedavisini Nasıl Etkiler? Pilot Çalışma. Uluslararası 21. Parazitoloji Kongresi, SB86, İzmir, Türkiye.
 • Akküçük Ş, Özdemir T, Kaya ÖM. (2019). Talasemi Majörlü Bir Hastada Tea Tree Oil’in Oküler Demodikozis Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu. Uluslararası 21. Parazitoloji Kongresi, P26, İzmir, Türkiye.

Verdiği Eğitimler