Okült Enstitü Eğitimleri

You are here:

Okült bilgiler, normal bilimsel yöntemlerle açıklanamayan veya mantık dışı gibi görünen gizli, esrarengiz ve gizemli bilgileri ifade eder.
Bu terim,Latince “gizli”, “gizemli” veya “kapalı” anlamına gelen OKÜLT yani bilimsel yöntemlerle açıklanamayan veya mantık dışı gibi görünen, eski çağlardan günümüze kadar uzanan birçok gizemli, esrarengiz ,gizli, doğa üstü ve merak uyandıran konuları içerir. Bu alan, insanların bilinmezliği, doğaüstü güçleri ve ruhsal dünyayı anlamaya yönelik merakını ve ilgisini cezbetmiştir.
Okült bilgiler alanı, spiritüel öğretiler, ezoterik inançlar, mistisizm, parapsikoloji, astroloji, sihir, ruhsal kehanet ve diğer doğaüstü veya paranormal fenomenleri inceleyen bir dizi konuyu kapsar.
Tüm insanlık tarihinde ki bilgelik hazinesi olan kadim bilgiler, bu gün atalarımızın hayatlarımızı kolaylaştırmak için bizlere hediyesidir. Mistik,spritüel ve ezoterik bu kadim bilgiler, doğa, evren ve insanın ruhsal dünyası hakkında pek çok bilgiyi içeriyor. Bu eğitimde tüm bu bilgileri , günümüz teknikleriyle harmanlayıp, sistemin cömert işleyişinde, hak edilen kollektif ve bireysel mutluluğa ulaşmayı hedefledik.

OKÜLT EĞİTİMİN FAYDALARI

Okültizm, gizli veya derin anlamlara sahip olduğuna inanılan bilgileri, öğretileri ve uygulamaları içeren bir dizi ezoterik öğretiyi ifade eder. Okült eğitimlerin faydaları genellikle kişinin inanç sistemine, hedeflerine ve değerlerine bağlı olarak değişebilir.

1. Kişisel Gelişim ve Farkındalık: Okült öğretiler, bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesine, derinlemesine düşünmesine ve içsel farkındalığını artırmasına yardımcı olur. Bu da kişisel büyüme ve gelişim açısından faydalıdır.
2. Bilgi ve Öğrenme: Okült eğitimler, gizli veya nadir bilgilere erişim sağlar. Bu öğretiler, tarihsel olarak simya, astroloji, semboller, mistisizm ve daha birçok konuyu kapsar. Bu tür bilgiler, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırır.
3. Spiritüel Keşif: Okültizm, spiritüel yönleri ve derin anlamları keşfetmek isteyen kişiler için bir yoldur. Bu öğretiler, evrenin doğası, insanın anlamı ve ruhsal deneyimler gibi konuları ele alır.
4. Sembolizm ve Metafor: Okült öğretiler genellikle semboller, mitler ve metaforlarla doludur. Bu semboller aracılığıyla derin anlamlar ve öğretiler iletilir. Okült eğitimler bu sembolleri anlamak ve çözümlemek konusunda beceriler geliştirir.
5. Alternatif Bakış Açıları: Okültizm, geleneksel düşünce kalıplarının dışına çıkarak farklı bakış açıları sunar. Bu, öğrencilere sorunları farklı bir ışıkta görmelerini ve çözümlemelerini sağlar.
6. Ritüeller ve Pratikler: Bazı okült öğretiler, ritüeller, meditasyonlar ve diğer spiritüel veya manevi pratikler içerebilir. Bu tür uygulamalar, kişinin disiplin kazanmasına, stresi yönetmesine ve iç huzura ulaşmasına yardımcı olur.
7. Bağlam ve Kültürel Miras: Okültizm, bazı kültürlerin ve geleneklerin bir parçasıdır. Bu eğitimler, tarih, kültür ve insanlığın evrimsel yolculuğu hakkında daha fazla anlayış kazandırır.
8. Enerji ve yaratma sanatı: Okült eğitimler herşeyin enerji olduğu inancından yola çıkarak hayatı yeniden tasarlama ve yaratma yeteneklerini geliştirir.

Sonuç olarak, okült eğitimlerin faydaları, kişinin bu öğretilere ve yaklaşımlara nasıl baktığına, ne tür bir gelişim aradığına ve hangi değerlere sahip olduğuna bağlı olarak değişebilir.

1. MODÜL

Eğitimin 1. Modülünde öğrenilecek olan meditasyon, imgeleme, holografik beyin ve frekans dönüşüm teknikleri Karmaşık zihinlerin yaratıldığı günümüzde, zihinde dolaşan düşünceleri yatıştırarak ,zihni sakinleştirerek iç huzura ve dinginliğe ulaşmayı sağlar. Zorlayıcı durumlarla karşılaşıldığında, bu teknikleri kullanarak kaygı ve stres düzeylerini azaltmaları çok kolaylaşır. Dinginleşmiş zihnin gücü ve yaratıcılık hayatı ve evreni olumlu etkiler. İmgeleme, meditasyon, holografik beyin teknikleri ve frekanslarla dönüşüm herkesin kullanabileceği güçlü bir zihinsel araçtır ve geniş bir alanda fayda sağlar. Düşünme ve yaratıcılık süreçlerini geliştirerek, hayatın çeşitli yönlerinde daha başarılı olunmasını sağlar. Stresin, kaygının azalması ,neden olduğu rahatsızlıkları azalttığı gibi bağışıklık sistemi de kuvvetlenir.
Bu eğitimi bir diğer faydası da anın farkında olmayı ve şimdiye odaklanmayı sağlamasıdır. Bu da hayatın akışında daha bilinçli bir şekilde yaşamayı ve olaylara daha dengeli bir bakış açısıyla yaklaşmayı sağlar. Bireyin İçsel doğasını keşfetmesi,dünyayı,doğayı anlamasını sağlar ve yeteneklerini geliştirir.
Motivasyon, performas geliştirme,yüksek odaklanma, başarı , sanatsal ilhamların artması, maddi manevi rahatlık kişilerin hedeflerine ve isteklerine göre artış sağlar.
Dışarıdan gelen tüm negatif tesirlerden ,korunma alanı yaratmak ve bu alanda yaratım enerjilerini çalıştırmak yine Birinci Modülün içinde;
Aura, çakra görerek kişinin kendisinin veya karşısındakinin neyi neden yaşadığını, ne gibi tesirlerde kaldığını anlamak ve nasıl şifalanacağını bilmek hem bireysel sağlık ve denge hem de danışanları için çok iyi şifacı olmayı sağlar. Bu eğitimde öğreneceğiniz Şifa yöntemleri ile kendinize, çevrenize işinize ve kollektife sağlayacağınız katkı çok büyük olacaktır.
Hayatını yönetmek isteyenlere ,
Evreni ,insanı ,
doğayı anlamak isteyenlere ,
çevresine katkı sağlamak isteyenlere ,
bu sistemi bir iş olarak yapmak isteyenlere ,
kendini çözmek isteyenlere, Ruhsal gelişimini artırmak isteyenlere ,
kişisel gelişim ve kişisel disiplin sağlamak isteyenlere uygundur.

Bu modülde Psişik korunmalar ve psişik alanda fiziksel, ruhsal, astral ve zihinsel egzersizler işlenecektir.
Özellikle danışanları olan mesleklerde çalışanlar , duyu dışı algılama yeteneklerini geliştirerek muazzam başarılara imza atacaklardır.

2. MODÜL
Eğitimin İkinci Modülünde , Birinci Modülde öğrenilen temelin üzerine ,duyu dışı algılamayı daha da geliştirerek pek çok öğretide bu yeteneklerin nasıl kullanıldığı öğrenilecektir.
Hermetizim
Ezoterik şifa
Telepati
Astral seyahat teknikleri
Bitkilerle şifa
Doğanın gücünü kullanma
Şamanik ritüeller
Wiccan ritüelleri

Okült egzersizler
Fiziksel okült egzersizleri
Zihinsel okült egzersizleri
Ruhsal okült egzersizleri
Astral egzersizleri
Tüm bu mucizeler yaratan öğretilerin kullanım alanları oldukça geniştir.

3. MODÜL
Modül 1 ve 2 yi başarıyla bitiren yetenekli kişilerin seçilerek alınacak yılda 1 kez açılacak bir sınıf olacaktır. İçeriği ancak o noktaya gelenlere açıklanacaktır.

 

 

EĞİTİMLERİN İŞLEYİŞİ

MODÜL 1 Kurs İçerikleri
16 Saat Canlı Ders  Hafta da 2 şer saat
Meditasyon teknikleri
İmajinasyon teknikleri
Holografik beyin teknikleri
Frekanslar
Frekansla dönüşüm teknikleri
Aura nedir
Renkleri ne anlama gelir ?
Aura nasıl temizlenir ?
Auralar nasıl görülür ?
Auralar nasıl koruma altına alınır ?
Auralar nasıl yorumlanır ?
Aurolarda ki lekeler ,çöküntüler,bulanık alanlar ,delikler, çatlaklar ne anlama gelir nasıl şifalandırırlır ?
Auraların tedavisi nasıl yapılır ?
Çakra nedir ?
Çakralar nasıl kontrol edilir
Kapalı yada açık çakra nedir nasıl anlaşılır nasıl şifalandırırlır.
Tüm çakraların özellikleri nedir,neden tıkanır , nasıl açılır . ( standart 7 çakra değil 10 ana çakra teker teker ele alınacak )
Çakralar nasıl yorumlanır ? Nasıl şifalandırılır
Hastalıkların çakralarla ilişkileri ve şifa yöntemleri
Mekan temizlikleri ve mekanların topraklanması
Kendi ruhsal alanınızı yaratmak
Topraklanmak
Enerjiyi kullanma enerjiyle şifalandırma yöntemleri
4 elementle uyumlanma ve elementlerle çalışma teknikleri

 

MODÜL 2 Kurs İçerikleri

16 Saat Canlı Ders  Hafta da 2 şer saat

1. Modülde öğrenilen temelin üzerine ,duyu dışı algılamayı daha da geliştirerek pek çok öğretide bu yeteneklerin nasıl kullanıldığı öğrenilecektir.
Hermetizim
Ezoterik şifa
Telepati
Psişik korunmalar
Astral seyahat teknikleri
Psişik alanda fiziksel,ruhsal,astral ve zihinsel egzersizler
Bitkilerle şifa
Doğanın gücünü kullanma
Şamanik ritüeller
Wiccan ritüelleri
Tüm bu mucizeler yaratan öğretilerin kullanım alanları oldukça geniştir.

MODÜL 3 Ders içerikleri
Modül 1 ve 2 yi başarıyla bitiren yetenekli kişilerin seçilerek alınacak yılda bir kez açılacak bir sınıf olacaktır. İçeriği o noktaya gelenlere açıklanacaktır.

 

Bu eğitim içeriği Telifi Hakkı Eğitmene aittir. Türkiye Eğitim Akademisi Dersin sistemden sunumu ve teknik altyapısından sorumludur.

Nasıl Detaylı Bilgi Alabilirim?

Okült Enstitü Eğitimleri hakkında

Türkiye’nin Eğitim Akademisi Danışmanlarından bilgi almak ve tüm sorularınıza cevap bulmak için sayfadaki Detaylı Bilgi Tep Et ya da Hemen Bilgi Al başlıklı iletişim formunu doldurabilirsiniz.

İndirimler

  • 1. derece Şehit Yakınlarına, Gazilere özel  İndirim
  • Engelli Vatandaşlarımıza engelli oranına göre özel İndirim
  • Çoklu katılımlarda ve ikinci eğitimlerde indirimler uygulanabilmektedir.

Yasal Bilgilendirme

Bu eğitim Eğitmenler tarafından hazırlanmıştır. Telif hakkı eğitmene aittir izin almadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz Teak Eğitim eğitimlerin teknik alt yapısını sunmakta ve tanıtımını yapmaktadır.

Eğitmenler

Ön Kayıt Formu

Lütfen seçim yapınız.

KVKK kapsamında bize ilettiğiniz bilgileriniz kullanılarak saklanacaktır. KVKK Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Popüler Eğitimler

Değerli Yorumlarınız

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * işaretli alanlar zorunludur.

Yorum Gönder