MSc.Emine Korkmaz

Ziraat Yüksek Mühendisi

You are here:

Ad ve Soyad: Emine Korkmaz

Doğum yeri ve tarihi: 29.08.1997 – Karaman

E-posta: kkorkmazeminee@gmail.com

Adresi: Gültepe, Çukurova Üniversitesi, 01250 Sarıçam/ADANA

ÖGRENİM BİLGİSİ

Yüksek Lisans  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Tez Konusu: Prolin Uygulamalarının in Vıtro’da Tuz Stresi Koşullarında Yetişen SO4 Asma Anacının Sürgün ve Kök Gelişimine Etkileri (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serpil TANGOLAR)

 Lisans   Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Mezuniyet Tezi: Topraksız Kültür Ortamlarında Yetiştirilen Black Magic Üzüm Çeşidine Uygulanan Farklı Dozlardaki Solucan Gübresi Enziminin Pomolojik Özelliklere Etkisi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serpil TANGOLAR)

BECERİLER

Doku Kültürü Teknikleri

Mikro çoğaltım çalışmaları

Abiyotik stres çalışmaları (kuraklık, tuzluluk)

Bahçe Bitkilerinde Kalite Analizleri ve Pomolojik Analizler

Meyve suyunda suda çözünür kuru madde ölçümü

ph ölçümü

Titrasyon asitliği ölçümü

Meyvelerde renk ölçümü

Üzümlerde tane kopma direnci ölçümü

Ekofizyolojik Ölçümler

Yaprak su potansiyeli ölçümü (LWP)

Yaprakta krolofil ölçümü (SPAD)

Yaprak sıcaklığı ölçümü (Infrared termometre kullanımı)

Topraksız Kültürde Asma Yetiştiriciliği

Bağcılıkta sulama ve gübreleme çalışmaları

Topraksız kültürde ortam hazırlığı

Saha Deneyimleri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bağı

Pozantı Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi

Histolojik Çalışmalar

Asmada stoma özellikleri

Asmada çiçek tozu analizleri

Şarap Teknolojisi

Prof. Dr. Serpil TANGOLAR’ın Şarap Teknolojisi dersinde gönüllü staj

Abiyotik Stres Çalışmaları

Tuzluluk

Kuraklık

Yüksek sıcaklık

ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM

  1. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 3-7 Ekim 2022, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, MANİSA
 
 
 
Eğitmene ait Kursların içeriği ve sunumu eğitmene aittir. Kursların tanıtımı TEAK Eğitim Tarafından yapılmaktadır.

Verdiği Eğitimler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * işaretli alanlar zorunludur.

Yorum Gönder