Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği Kursu

TIBBI MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ NEDİR? Hızla artan nüfus ve beraberinde gelen gıda sorunu ile alternatif besin kaynaklarına olan gereksinim önem kazanmıştır. Mantar, kültür ortamında 12 ay  ürün alınabilen,  besin değeri yüksek bir tarımsal üründür. Bununla beraber mevsime bağlı olarak kendiliğinden yetişebilen; kırsal alanda yaşayan insanların besin ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda maddesidir (Kurt vd., 2019).…

Temel Yoga Kursu

Temel Yoga Eğitimi YOGA NEDİR? Kökeni, BİRLİK anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Yoga, vücuttaki organ sistemlerinin zihindeki bilinçle birleşimidir. Felsefi olarak yoga, bir dinginlik (sakinlik) durumu meydana getirmek için beden, zihin ve enerji (veya ruh) birliği üretir. Bilim ve felsefeyi harmanlayarak daha da ileri bir duruma ilerleyen kişi, daha iyi fiziksel sağlık, zihinsel kontrol ve…