Topraksız Tarım Kursu

Topraksız tarım toprak olmaksızın bitki üretimidir ve bitki gelişimi için gerekli olan su ve besin elementlerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına dayanmaktadır. Klasik yetiştiriciliğin yanında topraksız tarım uygulamaları her geçen gün çoğalmakta ve önemi hızla artmaktadır. Ülkemizde Antalya ve çevresinde yoğunlaşmakla birlikte birçok bölgede topraksız tarım faaliyeti gerçekleştirilmekte ve seracılığın yoğun olarak yapıldığı diğer…

Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği Kursu

TIBBI MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ NEDİR? Hızla artan nüfus ve beraberinde gelen gıda sorunu ile alternatif besin kaynaklarına olan gereksinim önem kazanmıştır. Mantar, kültür ortamında 12 ay  ürün alınabilen,  besin değeri yüksek bir tarımsal üründür. Bununla beraber mevsime bağlı olarak kendiliğinden yetişebilen; kırsal alanda yaşayan insanların besin ihtiyacını karşılayan önemli bir gıda maddesidir (Kurt vd., 2019).…

Zeytin Yetiştiriciliği

Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Nedir? Zeytin yetiştiriciliği, zeytin ağaçlarının ticari amaçlarla yetiştirildiği tarımsal bir faaliyettir. Zeytin yetiştiriciliği, zeytinlerin hem tüketim için doğrudan kullanılması hem de zeytinyağı üretimi için kullanılması amacıyla gerçekleştirilir. Bu süreç, uygun iklim ve toprak koşullarında zeytin ağaçlarının dikilmesi, bakımı, hasat edilmesi ve zeytinyağına dönüştürülmesini içerir.   Zeytin yetiştiriciliği eğitimi sonunda, Uygun zeytin çeşitlerinin…

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu

Süs bitkileri fidesi yetiştiriciliği, Türkiye’de özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yoğun olarak yapılmaktadır. Süs bitkilerinin peyzajda sıklıkla kullanılması yetiştiriciliği meslek haline getirmiştir. Süs bitkileri yetiştiriciliği kursu da bu doğrultuda hazırlanmış online eğitim programıdır. Kurs programının amacı İç ve Dış mekân ortamlarında yetiştirilebilecek süs bitkileri hakkında genel bilgi veren bu programda, süs bitkileri bakımı ve çoğaltılması ile…